โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม Bereavement Care Day ความทรงจำความรักความคิดถึงสำหรับญาติและครอบครัวผู้สูญเสีย วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Bereavement Care Day “ ความทรงจำ ความรัก ความคิดถึง “ สำหรับญาติและครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นายแพทย์ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์โศกและขจัดสิ่งค้างคาใจ ของญาติและครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อจะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ญาติและครอบครัวผู้สูญเสีย โดยมีเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศาสนกิจ ชั้น ๔ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ โรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด