โรงพยาบาลพิจิตรร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางประภา ราชา รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงสมร บุญเกษม รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน ๘๐ ทุน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประชาชน และจิตอาสาร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ไม่พบฟีด