11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพิจิตรจัดให้มีการบรรยายเรื่อง อภินิหารทางการเงิน ขึ้น โดยคุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 

 

ไม่พบฟีด