นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมคณะ ได้เป็นประธานเปิด "ห้องตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก" ในโอกาสปรับปรุงใหม่ด้วยแนวคิด lean พร้อมทั้งติดตั้งระบบส่งสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยมายังห้องตรวจฯด้วยท่อลม ทำให้ปัจจุบัน รพ.ให้บริการตรวจได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน HA จัดขึ้นเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณจุดบริการห้องตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด