8 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับพันธมิตรชมรมจักรยานทางไกลและคณะ นำโดยนายพูนสวัสดิ์ สถาปิตานนท์ได้นำขบวนจักรยานผ้าปาร่วมสมทบทุนโครงการก้าวไปด้วยกันเพื่อโรงพยาบาลพิจิตรมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบเงินจำนวน 363,258 บาทให้กับนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อนำไปใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จ.พิจิตร

 

ไม่พบฟีด