เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดพิจิตร บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารสุนทรีรมย์ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับโดยนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ณ โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด