งานก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด