10 มกราคม 2561 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตรได้จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อสร้างความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นำทีมโดย นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ภายในงานมีการแจกของขวัญมากมาย จัดขึ้น ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด