8 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะผู้บริหาร นายอำเภอ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตรได้ร่วมกันขายซีดี "สานฝันพิจิตร" เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพิจิตร จัดขึ้น ณ บริเวณตลาดอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร

ไม่พบฟีด