รพ.พิจิตร ใส่ใจคุณเสมอ

เดิมเราให้บริการข่าวสารสถานะผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดผ่านแพทย์ พยาบาล

เมื่อปี 2558 ห้องผ่าตัดให้บริการข่าวสารแจ้งสถานะผู้ป่วยผ่านการพิมพ์ด้วยมือ นำเสนอผ่านจอทีวี

 

1 พฤศจิกายน 2560 ห้องผ่าตัดให้บริการข่าวสาร "สถานะผู้ป่วยผ่าตัด" ผ่านจอทีวี ที่บริเวณจุดรอคอยหน้าห้องผ่าตัด ซึ่งมีการอับเดทสถานะทุก 1 นาที ทำให้ญาติอุ่นใจที่ทราบว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนไหน อย่างไร

ไม่พบฟีด