คุณแม่ฉวีวรรณ รอดอ่อง,นายประพันธ์+นางวรรณภา+ดญ.กริตพร เสือนาราง

บริจาคโต๊ะหมู่บูชาแก่หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 รพ.พิจิตร รับมอบโดย นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด