ขออนุญาต บอกข่าวการกุศลอันเป็นมงคล...เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพิจิตรประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์...จึงได้บอกบุญสำหรับสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย...ในการบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลพิจิตร...ในการนี้ ทางโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ของวัดท่าหลวง เห็นว่าพอจะร่วมบริจาคสร้างอานิสงส์ได้บ้าง จึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณ พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในการร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล... จึงให้ทางโรงพยาบาลพิจิตร เสนอสิ่งของในราคา ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท... ที่ทางโรงพยาบาลต้องการใช้ มาให้ทางวัดท่าหลวงได้บริจาค ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เสนอขอเป็นเครื่องตรวจวัดความดันแบบสอดแขนมาให้พิจารณา... ทางโครงการไถ่ชีวิต โค กระบือ ซึ่งมีเงินกองทุน ในการร่วมบริจาค จากศรัทธาสาธุชน ทั้งหลาย อยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้ให้ทางคุณหมอวรรณา จากวรรณาคลินิกแลบ ติดต่อกับทางบริษัทจัดซื้อในราคา ที่ลดเป็นพิเศษเพื่อการกุศล....และจัดซื้อได้เป็นจำนวน ๒ เครื่อง... ในส่วนตัวแล้ว เห็นว่านอกจากเราจะใช้เงินกองทุนไถ่ชีวิต โค กระบือ ให้รอดตายจากโรงฆ่าสัตว์แล้ว ยังพอมีเหลือ เพื่อที่จะใช้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและเจ็บป่วยอีกด้วย.... อีกทั้งทางโรงพยาบาลพิจิตร ที่ผ่านมาก็ช่วยร่วมบอกบุญ และร่วมบริจาคให้กับทางโครงการไถ่ชีวิต โค กระบือ มาตลอด ในจำนวนเงินที่ มากพอสมควรอยู่ในทุกๆครั้ง ที่ทางวัดมีการ จัดงาน ไถ่ชีวิต โค กระบือ ในวันสำคัญต่างๆ ทางโครงการฯ และ วัดท่าหลวง จึงเห็นว่า สมควรที่จะช่วยตอบแทน ทางโรงพยาบาลพิจิตรบ้าง ในยามที่โรงพยาบาลขาดแคลน และขอความช่วยเหลือมา การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะมีกำหนดพิธีมอบในวันที่ " ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ประมาณ ๑๐.๓๙ น. " ณ บริเวณหน้าวัดท่าหลวง ในวันเปิดงานแข่งขันเรือยาวประจำปีของทางวัดท่าหลวง จึงขอบอกข่าวแจ้งผ่านสื่อสารออนไลน์ มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบ โดยทั่วกัน และร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยกันทุกๆท่าน เทอญ....สาธุๆๆ อนุโมทามิ.....
อ้างอิงข้อมูล : คุณอำไพ ตันสกุล

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด