ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสร้างกุศล

ด้วยโรงพยาบาลพิจิตรมีความจำเป็นในการพัฒนางานและขยายงานบริการ รวมทั้งต้องเตรียมการรองรับในการเปิดบริการ อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561

 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและสมทบทุนในการร่วมพัฒนาโรงพยาบาลพิจิตร โดยสามารถร่วมบริจาคดังนี้

1.บริจาคอเนกประสงค์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

2.บริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

3.บริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามรายการดังนี้

3.1เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตรสำหรับผู้ป่วยวิกฤติซับซ้อน ราคา 800,000 บาท

3.2เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตร ราคา 380,000 บาท

3.3เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ราคา 55,000 บาท

3.4เตียงผู้ป่วยสแตนเลสแบบ 3 ไกร ราคา 45,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อได้ที่

คุณอำไพ ตันสกุล           : 081-8878-402

คุณพิญลาวัลย์ จันทร์เชื้อ : 091-0328-249

คุณธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม         : 084-7773-711

 

ไม่พบฟีด