วันที่ 22 มิถุนายน  2560  เวลา 14.00 น.นายแพทย์วิวัฒ  คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร  นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารรพ.พิจิตร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 / 2560  โดยมี นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 และคณะให้การสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอในการปฏิบัติงาน  ที่ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

 

ไม่พบฟีด