คลินิคเปิดให้บริการในเวลาราชการนอกเวลาราชการ/วันนักขัตฤกษ์
จิตเวชทั่วไป(ผู้ใหญ่)
จันทร์ ,อังคาร,พุธ
(ติดต่อในวันเวลาราชการ
และกรุณานัดหมายก่อน
พบแพทย์)
08.30 - 14.00 น.
 
รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
จันทร์, อังคาร,ศุกร์
13.00 - 16.30 น.
-
ยาเสพติด(ยาบ้า)
อังคาร,พฤหัสบดี
13.00 - 16.30 น.
เฉพราะ caseนัด 16.30 - 20.30 น..
คลินิกคนใจเด็ด เลิกบุหรี่ สุรา
พุธ
14.00 -16.30 น.
-
คลินิกให้คำปรึกษา จิตเวช
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
-
บริการทางจิตวิทยาคลีนิค วัดIQ จันทร์,พุธ 13.00-16.30น.  
บริการสุขภาพจิตสัญจร วันพฤหัสบดี 08.30-12.00น.  
คลินิกจิตเวขเด็ก และวัยรุ่น ศุกร์ 08.30-12.00น.  
เบาหวาน
อังคาร , พุธ ,พฤหัส
06.00 - 12.00 น.
-
วัณโรค
ศุกร์
8.30 - 12.00 น.
-
หลอดเลือดและหัวใจ
พุธ(นพ.โสภณ)
08.30 - 15.00 น.
-
คลีนิคโรคหัวใจ พุธ,พฤหัส(พญ.อาภา) 08.30-12.00น.  
คลินิคหัวใจล้มเหลว อังคาร (พญ.อาภา ) 08.30-12.00น.  
ธาลัสซีเมีย
พุธ
8.30 - 12.00 น.
-
Asthma Clinic (หอบหืด)
พฤหัส
8.30-12.00 น.
-
ฝากครรภ์
อังคาร - ศุกร์
8.30 -14.00 น.
-
วางแผนครอบครัว
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
-
สุขภาพเด็กดี
พฤหัส
8.30 - 12.00 น.
-
โรงเรียนพ่อแม่
พฤหัส
08.30-12.30น.
-
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ศุกร์ (ด้านหน้าตึกเด็ก)
8.30 - 12.00 น.
-
จำแจ่ม
จันทร์
13.00 - 16.30 น.
-
มะเร็งเต้านม
จันทร์
13.00 - 16.30 น.
-
ทันตกรรม
จันทร์ - ศุกร์/ ส-อา
8.30 -16.30 น.
16.30 - 20.30 น./08.00-16.00
วัยทอง
จันทร์ - ศุกร์
8.30 -16.30 น.
-
แพทย์แผนไทย(ธัญญะ)
จันทร์ - ศุกร์
8.30 -16.30 น.
-
คลีนิคพุทธรักษา
จันทร์ - ศุกร์
8.30 -16.30 น.
ผู้ป่วยนัดเฉพาะวันพุธ
พุทธรักษาในเด็ก อังคารแรกของเดือน 8.30 -12.00 น. -
เวชกรรมฟื้นฟู
อังคาร ,พุธ
8.30 - 12.00 น.
-
กายภาพบำบัด
จันทร์ - ศุกร์ / ส-อา
8.30 -16.30 น.
08.30-12.30น.
ชะลอไตเสื่อม จันทร์ ,พฤหัส 13.00 - 16.30 น.  
ล้างไตทางหน้าท้อง อังคาร,ศุกร์ 13.00-16.30 น.  
ศัลยกรรมหลอดเลือด พุธ 08.30 - 12.00 น.  
ทารกแรกเกิด ศุกร์ (OPD หน้าห้องตรวจ8) 8.30 - 12.00 น.  
คลินิก COPD จันทร์ 13.00-16.00 น.  
คลินิกต่อมไร้ท่อ ศุกร์ 8.30 - 12.00 น.  
คลินิกโรคไต จันทร์,พฤหัสบดี 13.00-16.30 น.  
คลินิกไต(ล้างไตหน้าท้อง) อังคาร 13.00-16.30 น.  
คลินิกชะลอไตเสื่อม จันทร์ , พฤหัสบดี 13.00-16.30 น.  
ฝังเข็ม อังคาร-ศุกร์ 13.00-16.30น.