บริการเอกสารและไฟล์ต่างๆ จากงานศูนย์ข้อมูลและแผน โรงพยาบาลพิจิตร 

 (ไฟล์เฉพาะสมาชิกต้องกรอกชื่อและรหัสผ่าน ที่ช่อง Login Form )

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด