lean ประกอบการบรรยายของ นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร 

Attachments:
Download this file (1_LEAN Management.pdf)1_LEAN Management.pdf[ ]12508 kB
Download this file (Lean_present_opd.pdf)Lean_present_opd.pdf[ ]14509 kB

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 รพ.พิจิตรและคบสอ.เมืองพิจิตร

ดาวน์โหลด mopht template

Attachments:
Download this file (mopht3.jpg)mopht3.jpg[ ]169 kB
Download this file (mopht3logoright.jpg)mopht3logoright.jpg[ ]168 kB
ไม่พบฟีด