คลินิก CKD

 

ยินดีต้อนรับสู่คลินิก CKD โรงพยาบาลพิจิตร

บริการ
   
แนะนำอาหาร
การปฏิบัติตัว
การใช้ยา
กายภาพบำบัด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
   

นายแพทย์สมบูรณ์ จีนาพงษา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด