ห้องผ่าตัดเส้นเลือด 

เอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์  

   
 ฟอกไต   บริการห้องพิเศษ
   
 
เคมีบำบัด  ส่องกล้อง
   
   

 

บริการโรงพยาบาลพิจิตร

อายุรกรรม ศัลยกรรม

ตา

สูติกรรม

ศัลยกรรมกระดูก

เภสัชกรรม

ห้องแล็บ


ฝากครรภ์

 

     
     

 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข